KONTROLA NIK O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI

KONTROLA NIK O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała sprawozdanie z kontroli bezpieczeństwa żywności. Głównym celem badania była odpowiedź na pytanie, czy funkcjonujące w Polsce systemy zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości żywności są prawidłowe i skuteczne? Inspektorzy NIK dokonali kontroli m.in. Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wybranych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i 4 Wojewódzkich IJHARS.

W sprawozdaniu stwierdzono przypadki wprowadzenia do obrotu produktów, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia. Główną przyczyną jest zbyt długi czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, co sprawia, że utrudnione jest wycofanie z rynku produktów z krótką datą przydatności do spożycia lub z wykrytymi nieprawidłowościami w składzie. Problemem jest także brak mechanizmów ujawniania nielegalnej działalności podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego, rozproszone kompetencje w zakresie bezpieczeństwa żywności i problemy kadrowe, przez które skuteczność Inspekcji jest obniżona.

Wnioski pokontrolne NIK skierowała do Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Lekarza Weterynarii.

Więcej informacji o wyniku przeprowadzonej kontroli znajdą Państwo TUTAJ