KONTROLE IJHARS W 2020 ROKU – CO BĘDZIE SPRAWDZANE?

KONTROLE IJHARS W 2020 ROKU – CO BĘDZIE SPRAWDZANE?

Ze sprawozdania rocznego z działalności IJHARS w 2019 roku wynika, że rok 2020 będzie obejmował jak co roku kontrole uwzględniające wszystkie aspekty jakości handlowej żywności, czyli:

  • ocenę organoleptyczną,
  • badania fizykochemiczne,
  • prawidłowość znakowania.

Planuje się, że 6 grup artykułów rolno-spożywczych podda się kontrolom, które nakierowane będą głównie na sprawdzenie ich znakowania. Organ przyjrzy się również m.in. zjawisku tzw. „podwójnej jakości” żywności, prawidłowości stosowania w znakowaniu środków spożywczych dobrowolnego określenia „wolne od GMO” czy też deklaracji informacji o pochodzeniu podstawowego składnika wyrobu gotowego. Ponadto IJHARS będzie prowadzić m.in.:

  • kontrole w obrocie detalicznym, w  tym nadzór nad działalnością cateringową i restauracjami,
  • kontrole na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu owoców i warzyw,
  • przekazywanie informacji o  niebezpiecznych produktach żywnościowych do Inspekcji Weterynaryjnej,
  • kontrola używania języka polskiego w zakresie odpowiadającym zadaniom IJHARS,
  • nadzór w zakresie przepisów ustawy o towarach paczkowanych,
  • nadzór w  zakresie przepisów ustawy o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Szczegół dotyczące działań IJHARS znajdą Państwo również TUTAJ