KONTROLE UK W HANDLU Z PAŃSTWAMI UE W TRZECH ETAPACH – JEST CZAS NA DOSTOSOWANIE

KONTROLE UK W HANDLU Z PAŃSTWAMI UE W TRZECH ETAPACH – JEST CZAS NA DOSTOSOWANIE

W związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE od 1 lutego 2020 r. ma miejsce tzw. „okres przejściowy”, który ma zapewnić w niezmienionej formie kontynuację obecnych relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Jednym z aspektów, które wymagają ustalenia jest ciągłość handlu pomiędzy UK a UE, w tym handlu artykułami rolno-spożywczymi.

W celu rozwiania pojawiających się wśród przedsiębiorców wątpliwości Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) opublikowało przewodnik „The Border with the European Union Importing and Exporting Goods”1 wyjaśniający zagadnienia mające wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. w handlu między UE i UK.

W odniesieniu do branży spożywczej, jak czytamy na stronie Inspekcji Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, „Rząd UK podjął decyzję o wprowadzaniu kontroli w handlu z państwami UE w trzech etapach: od 1 stycznia, od 1 kwietnia oraz 1 lipca 2021 r. To elastyczne i pragmatyczne podejście zapewni branży dodatkowy czas na dokonanie niezbędnych ustaleń”2. Wszystko wskazuje zatem na to, że obecne ustalenia zostały przyjęte pozytywnie.

W przywołanym dokumencie wyjaśniono zagadnienia dotyczące m.in. rozliczania podatku VAT, deklaracji celnych, notyfikacji, kontroli sanitarnych i zgłoszeń celnych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią regulacji handlu na linii UK – UE bezpośrednio w dokumencie lub za pośrednictwem artykułu na stronie Inspekcji.

Centrum Prawa Żywnościowego oczywiście będzie na bieżąco śledzić powyższe zmiany i niezwłocznie informować o najistotniejszych kwestiach. Zapraszamy do kontaktu w przypadku wątpliwości objętych powyższych zakresem!

 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/899991/200713_BPDG_-_Border_Operating_Model_FINAL_1320_edit.pdf

2 https://www.gov.pl/web/ijhars/procedury-graniczne-w-relacjach-unii-europejskiej-i-zjednoczonego-krolestwa