Masa kakaowa czy miazga kakaowa?

Masa kakaowa czy miazga kakaowa?

Bardzo często obserwujemy na etykietach żywności, że z języka angielskiego nazwa składnika „cocoa mass” (= miazga kakaowa) jest niepoprawnie tłumaczona na język polski jako „masa kakaowa”. Innym przykładem błędnego tłumaczenia angielskiej nazwy składnika czekolady jest „cocoa butter” = „tłuszcz kakaowy”, niewłaściwie określany jako „masło kakaowe”.

Chociaż w powszechnym rozumieniu miazga i masa kakaowa oznaczają to samo, to z punktu widzenia przepisów prawa żywnościowego pojęcia te nie są tożsame, a zatem nie mogą być stosowane zamiennie.

Pojęcie „masa kakaowa” funkcjonuje w przepisach dotyczących jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych[1] oraz przepisach dotyczących znakowania[2] i odnosi się do całkowitej zawartości składników pochodzących z kakao. Przykładowe wymagania dla jakości handlowej czekolady zakładają, że zawartość suchej masy kakaowej w czekoladzie wynosi nie mniej niż 35%, w tym nie mniej niż 18% tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej. W etykietowaniu wyrobów czekoladowych przepisy przewidują obowiązek wskazywania zawartości całkowitej suchej masy kakaowej przy użyciu określenia „masa kakaowa minimum …%”. (EN „cocoa solids: …% minimum”) – co stanowi wyróżnik jakości handlowej takich produktów.

Określenie „miazga kakaowa” nie jest co prawda zdefiniowane w przepisach prawa, ale technologicznie i według podręczników w zakresie towaroznawstwa żywności (przykładowo „Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii” red. F. Świderski, B. Waszkiewicz-Robak[3]) jest to jeden z podstawowych surowców do produkcji czekolady (obok tłuszczu kakaowego i cukru). Ma postać gładkiej, jednolitej, ciemnobrunatnej masy, otrzymana jest przez roztarcie uprażonej śruty kakaowej i zawiera nie mniej niż 50% tłuszczu kakaowego. W wyniku tłoczenia miazgi kakaowej otrzymuje się tłuszcz kakaowy i kuch kakaowy.

Z powyższych względów w wykazie składników czekolady należy deklarować nazwę „miazga kakaowa”, natomiast określenie „masa kakaowa” powinno być stosowane wyłącznie w stanowiącej wyróżnik jakościowy czekolady informacji „masa kakaowa minimum …%”.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do poprawności oznakowania swoich produktów – zachęcamy do kontaktu z nami.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.).

[3] „Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii” red. F. Świderski, B. Waszkiewicz-Robak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010 r.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?