Nieprawidłowości w oznakowaniu przetworów mlecznych i wyrobów mlekopodobnych – wyniki kontroli IJHARS

Nieprawidłowości w oznakowaniu przetworów mlecznych i wyrobów mlekopodobnych – wyniki kontroli IJHARS

Wyniki kontroli jakości handlowej przetworów mlecznych i wyrobów mlekopodobnych, przeprowadzonej w 2022 r. przez IJHARS pokazują, że 1 na 10 produktów ma nieprawidłowości w oznakowaniu. Dotyczyły one m.in.:

  • Użycia nazwy nieadekwatnej do składu produktu i procesów technologicznych stosowanych w trakcie produkcji (np. „maślany” na wyrobie niezawierającym masła, „owczy”/„kozi” na serze wyprodukowanym z mleka krowiego, „naturalny” dla produktu zawierającego substancje dodatkowe, „wysoko pasteryzowane” dla mleka poddanego obróbce w temperaturze powyżej 100˚C).
  • Przypisywania szczególnych właściwości poprzez podawanie deklaracji „100% mleka koziego” w oznakowaniu produktów opatrzonych w nazwie określeniem „kozi” (każdy tak nazwany przetwór mleczny nie może zawierać mleka innego rodzaju).
  • Stosowania oznakowania odnoszącego się do braku GMO niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Podawania na wywieszkach cenowych nieprawdziwych informacji (np. „… ze śmietanką” dla zamiennika śmietany niezawierającego śmietanki, „eco-ser” dla wyrobów nie posiadających certyfikatu potwierdzającego ich ekologiczne pochodzenie, „oscypek złotem Podhala” dla produktów niebędących oscypkiem).
  • Niewłaściwej prezentacji towaru poprzez umieszczenie miksu tłuszczowego do smarowania w regale chłodniczym w otoczeniu masła.
  • Braku obowiązkowych informacji dla produktów oferowanych do sprzedaży luzem (nazwy środka spożywczego, danych producenta, wykazu składników).

W Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego udzielamy konsultacji w zakresie prawidłowego oznakowania środków spożywczych – zachęcamy do kontaktu!

Źródło: strona IJHARS

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?