Niezadeklarowany alergen powodem wycofania produktu z rynku

Niezadeklarowany alergen powodem wycofania produktu z rynku

Na stronie internetowej GIS pojawiło się ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Producent Sokołów S.A. musiał wycofać z obrotu partię produktu Parówki z szynki „Stówki” 100 %, 200 g (Numer partii: C32541, Data minimalnej trwałości: 06/10/2023). Powodem wycofania była stwierdzona przez PIS obecność białka soi, podczas gdy na etykiecie nie wskazano informacji dotyczącej obecności tego składnika alergennego. Spożycie produktu z niezadeklarowanym alergenem przez osoby z alergią na białka soi może wywołać u nich reakcję alergiczną. W oznakowaniu tego produktu soja nie została wskazana jako składnik, ale również na etykiecie nie było informacji o możliwej obecności soi w wyniku zanieczyszczenia krzyżowego.
Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:
https://lnkd.in/duve__YK

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?