Nowa polska gwarantowana specjalność!

Nowa polska gwarantowana specjalność!

Nowa polska gwarantowana tradycyjna specjalność!

Komisja Europejska zatwierdziła nową polską gwarantowaną tradycyjną specjalność: „Twaróg wędzony”. Nazwa ta określa produkt należący do klasy 1.3. Sery, zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na: https://lnkd.in/dkG8P–B

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego znakowania żywności zawierającej owady, które zostały zatwierdzone jako „nowa żywność”.