NOWA REGULACJA DOTYCZĄCA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

NOWA REGULACJA DOTYCZĄCA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

Opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych

W ślad za uchylanym rozporządzeniem nr 110/2008, nowy akt bardzo szczegółowo reguluje nazewnictwo napojów spirytusowych. Utrzymano zasadę, że nazwa napoju spirytusowego musi być jego nazwą prawną. Należy zatem stosować nazwy kategorii napojów spirytusowych (wszystkie kategorie napojów spirytusowych z szeregiem modyfikacji zostały wpisane do załącznika I rozporządzenia), a jeśli produkt nie spełnia wymogów dla tych kategorii, to należy stosować nazwę „napój spirytusowy”. Dla przejrzystości zgrupowano wszystkie wyjątki, zgodnie z którymi można zastąpić lub uzupełnić te nazwy. Określono także szczegółowo reguły stosowania m.in. oznaczeń pochodzenia napojów spirytusowych, odwołań do surowców użytych do produkcji alkoholu etylowego, oznaczeń związanych z kupażowaniem, wyrażeń złożonych oraz odniesień.

Stosowanie nazw napojów spirytusowych na innej żywności zawierającej alkohol

Szczególnie warto zwrócić uwagę na uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii stosowania nazw napojów spirytusowych w oznakowaniu żywności, której nie zalicza się do napojów spirytusowych (napojów alkoholowych, pozostałej żywności zawierającej alkohol). W tym celu w oznakowaniu napojów alkoholowych można posługiwać się wyrażeniami złożonymi, które w tym przypadku są połączeniem nazwy kategorii napoju spirytusowego z nazwą żywności innej niż napój alkoholowy. Każde inne nawiązanie do nazwy napoju spirytusowego (w oznakowaniu jakiejkolwiek niebędącej napojem spirytusowym) może być użyte jedynie w postaci tzw. odniesienia. Rozporządzenie nr 2019/787 bardzo szczegółowo reguluje zasady stosowania i etykietowania wspomnianych wyrażeń złożonych i odniesień.

Oznaczenia geograficzne

Ocena skutków aktu prawnego

Czy akt prawny wymaga wdrożenia lub wydania krajowych przepisów służących jego stosowaniu?

Obowiązywanie, stosowanie, wdrożenie aktu prawnego

Dalsza część komentarza autorstwa Patryka Kalinowskiego ukazała się w systemie LEX wydawnictwa Wolters Kluwer. Subskrybenci usługi mogą się z nim zapoznać TUTAJ.