Nowa żywność: Częściowy hydrolizat białka ze zużytego jęczmienia i ryżu

Nowa żywność: Częściowy hydrolizat białka ze zużytego jęczmienia i ryżu

Informujemy, że 10 stycznia 2024 r. wchodzi w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2851 z dnia 20 grudnia 2023 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek częściowego hydrolizatu białka ze zużytego jęczmienia (Hordeum vulgare) i ryżu (Oryza sativa) jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470*.

Rozporządzenie nr 2023/2851 zezwala od dnia 10 stycznia 2024 r. na wprowadzanie na rynek w Unii częściowego hydrolizatu białka ze zużytego jęczmienia (Hordeum vulgare) i ryżu (Oryza sativa).

Częściowy hydrolizat białka ze zużytego jęczmienia (Hordeum vulgare) i ryżu (Oryza sativa) włącza się do unijnego wykazu nowej żywności ustanowionego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/2470*.

Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako:
»częściowy hydrolizat białka ze zużytego jęczmienia i ryżu«.

Wyłącznie przedsiębiorstwo Evergrain LLC otrzymuje zezwolenie na wprowadzanie na rynek w Unii ww. nowej żywności, przez okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2024 r., chyba że kolejny wnioskodawca otrzyma zezwolenie dotyczące takiej nowej żywności bez odwoływania się do danych naukowych objętych ochroną lub za zgodą Evergrain LLC.

Podstawa prawna: https://lnkd.in/ghK534im

*Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności