Nowe limity ilości kwasu askorbinowego, askorbinianu sodu i askorbinianu wapnia w tuńczyku

Nowe limity ilości kwasu askorbinowego, askorbinianu sodu i askorbinianu wapnia w tuńczyku

Od dziś, czyli 31 października 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące maksymalnej ilości kwasu askorbinowego, askorbinianu sodu i askorbinianu wapnia w tuńczyku. Do tej pory limit ilości powyższych substancji w tuńczyku określony był jako quantum satisOd dziś limit ten wynosi 300 mg/kg.

Zmiana dozwolonej ilości omawianych substancji w tuńczyku wprowadzona została rozporządzeniem nr 2022/1923[1] zmieniającym część E załącznika II do rozporządzenia nr 1333/2008[2]. Uzasadnieniem ustalenia nowego limitu dla kwasu askorbinowego, askorbinianu sodu i askorbinianu wapnia w tuńczyku jest fakt, że przeciwutleniacze, w przypadku nieprzetworzonych ryb, spowalniają odbarwianie i jełczenie mięsa ryb. Konsumenci natomiast często łączą czerwoną barwę mięsa tuńczyka z jego świeżością. Aktualnie jako tuńczyk „świeży”, mogą być wprowadzone do obrotu rozmrożone filety z tuńczyka uzyskane z tuńczyka mrożonego w temperaturze poniżej – 18 °C po połowie. Pozostałe rozmrożone filety z tuńczyka mogą być wyłącznie przeznaczone do produkcji konserw.

Zgodnie z punktem 5 preambuły do rozporządzenia nr 2022/1923: „Stosowanie dodatków do żywności w tuńczyku na konserwy w dużych ilościach w celu sztucznego przywrócenia barwy świeżego mięsa z tuńczyka stwarza możliwość wprowadzania go na rynek w sposób oszukańczy jako tuńczyka świeżego, sprzedaży po wyższej cenie, wprowadzania konsumentów w błąd co do produktu i narażania ich na ryzyko zatrucia histaminą.”

W wyniku kontroli związanych z fałszowaniem żywności, właściwe organy państw członkowskich UE zaobserwowały, że filety z tuńczyka sprzedawane jako świeże zawierają dodatki do żywności w ilościach wyższych niż uznane za niezbędne do osiągnięcia typowego wpływu przeciwutleniającego. Istnieje więc podejrzenie, że dodatki do żywności są stosowane w tuńczyku przeznaczonym na konserwy w celu odtworzenia jego barwy i wprowadzenia go do obrotu jako świeżego. Aby zapobiec tym praktykom, wprowadzone zostały limity zawartości kwasu askorbinowego, askorbinianu sodu i askorbinianu wapnia w tuńczyku.

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1923 z dnia 10 października 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu askorbinowego (E 300), askorbinianu sodu (E301) i askorbinianu wapnia (E302) w tuńczyku (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 264, str. 8).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 354, str. 16 ze zm.).