Nowe limity pozostałości nikotyny

Nowe limity pozostałości nikotyny

Przyjęto zmianę wymogów dla najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości nikotyny, które są uregulowane w rozporządzeniu nr 396/2005.

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przedłożyły niedawno Komisji szczegółowe dane z monitorowania dotyczące przypraw, wskazujące, że pozostałości mogą występować w tym produkcie na wyższych poziomach niż tymczasowy NDP ustanowiony w prawie unijnym. Na podstawie tych nowych informacji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przeprowadził nową ocenę ryzyka narażenia ostrego (krótkotrwałego) z dietą w odniesieniu do nikotyny w przyprawach oraz nową ocenę narażenia przewlekłego (długotrwałego) konsumentów europejskich.

Stąd też przyjęto limity pozostałości pestycydów dla szeregu produktów – szczegóły w rozporządzeniu.

Rozporządzenie weszło w życie 27 marca 2024 r.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na: https://lnkd.in/dCk99kMg

Bądź na bieżąco ze wszystkimi orzeczeniami ważnymi dla sektora spożywczego, dzięki Biuletynowi #FoodLaw365 !

Biuletyn tworzony jest przez praktyków prawa żywnościowego. Dzięki dostępowi, w jednym miejscu znajdziesz informacje o nowych regulacjach, orzecznictwie oraz wynikach urzędowych kontroli żywności.