Nowe polskie Chronione Oznaczenie Geograficzne

Nowe polskie Chronione Oznaczenie Geograficzne
Komisja Europejska zatwierdziła nowe polskie Chronione Oznaczenie Geograficzne: „Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły”.
 
Nazwa ta dotyczy produktów należących do klasy 1.6 Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone (zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014). Zatwierdzenia dokonano rozporządzeniem wykonawcze Komisji (UE) 2023/1414 z dnia 29 czerwca 2023 r.
 
Tekst rozporządzenia dostępny jest na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1414&qid=1690180954418

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?