Nowe rozporządzenie nr 2023/915 dotyczące zanieczyszczeń w żywności

Nowe rozporządzenie nr 2023/915 dotyczące zanieczyszczeń w żywności

Stało się! W dniu 5 maja tego roku w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 (Dz.U. L 119 z 5.5.2023, str. 103—157).

Oznacza to, że za chwilę rozporządzenie nr 1881/2006 przejdzie  do historii, a limity dla zanieczyszczeń w żywności będą określone w rozporządzeniu 2023/915.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu, tj. 25.05.2023 r. i przewiduje szereg okresów przejściowych.

Chcesz być na bieżąco ze zmianami prawa żywnościowego? Zapisz się do naszego Biuletynu FoodLaw365!