NOWE SPOJRZENIE NA KAWĘ – NAPAR Z LIŚCI JAKO ZATWIERDZONA NOVEL FOOD

NOWE SPOJRZENIE NA KAWĘ – NAPAR Z LIŚCI JAKO ZATWIERDZONA NOVEL FOOD

Dobra wiadomość dla tych, którym poranek kojarzy się z aromatem kawy. Już niedługo jej miłośnicy będą mogli jednak dokonać wyboru, z czego pragną wypić poranny napar: ze zmielonych nasion, czy liści. Wszystko to za sprawą opublikowanego 2 lipca 2020 r. rozporządzenia Komisji nr 2020/9171.

Wspominane wyżej rozporządzenie z początku lipca wchodzi w życie z dniem dzisiejszym (tj. 22 lipca 2020 r.) zatwierdzając napar z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako „nową żywność”. Warto przypomnieć, że produkty lub substancje określone jako „novel food” / „nowa żywność” mogą być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej jedynie po pozytywnym przejściu procedury określonej w rozporządzeniu nr 2015/22832. W takim przypadku dana żywność wpisywana jest do tabeli rozporządzenia nr 2017/24703, które stanowi w praktyce „katalog zatwierdzonej nowej żywności”. Dopiero zatem od dzisiaj ta tradycyjna żywność dostępna będzie zgodnie z prawem dla wszystkich entuzjastów kawy. Co istotne, napary z kawy mogą stanowić środek spożywczy same w sobie, jednocześnie wciąż nie mogą być one składnikiem innych napojów. Konieczne jest również zachowanie szczególnych warunków przygotowania naparu. Jak szczegółowo opisuje rozporządzenie nr 2020/917: „żywność jest przygotowywana przez zmieszanie maksymalnie 20 g wysuszonych liści Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner z 1 litrem gorącej wody. Liście są usuwane, a napar poddaje się pasteryzacji (co najmniej 71 °C przez 15 sekund).”.

Jak widać na powyższym przykładzie, nawet tak pozornie powszechna kawa, w zależności od wykorzystywanej części rośliny, sposobu przygotowania oraz wykorzystania może być przedmiotem szczegółowych przepisów i norm. Warto zatem każdorazowo zweryfikować, czy wykorzystywany w działalności składnik nie jest przypadkiem „novel food”, a jeżeli tak, to czy stanowi dozwoloną „nową żywność” wskazaną w katalogu rozporządzenia nr 2017/2470.

We wszystkim oczywiście pomoże zespół Centrum Prawa Żywnościowego, który na bieżąco śledzi zmiany w prawie żywnościowym. Zapraszamy do kontaktu!

 

 

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/917 z dnia 1 lipca 2020 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek naparu z liści kawy Coffea arabica L. i/lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 (Dz.U. L 209 z 2.7.2020, str. 10—13.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz.U. L 327 z 11.12.2015, str. 1—22 ze zm.).

3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, str. 72—201 ze zm.).