NOWE ŚWIADECTWA ZDROWIA NA EKSPORT TOWARÓW NA UKRAINĘ

NOWE ŚWIADECTWA ZDROWIA NA EKSPORT TOWARÓW NA UKRAINĘ

W związku z wejściem w życie nowej regulacji nastąpiła zmiana w zakresie świadectw weterynaryjnych wymaganych do eksportu produktów odzwierzęcych na Ukrainę.

Pod koniec listopada 2019 r. w życie weszło postanowienie Ministerstwa Agrarnej Polityki i Żywności Ukrainy z dnia 16 listopada 2019 r. Nr 553 „O zatwierdzeniu wymagań dotyczących przywozu (wysyłki) na obszar celny Ukrainy żywych zwierząt i ich materiału rozmnożeniowego, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz, siana, słomy, a także produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów ich obróbki, przetwarzania”.

Na mocy postanowienia zostały określone szczególne wymagania w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa dla szeregu nowych, nie objętych wcześniej żadnymi regulacjami, kategorii produktów. Zakres wspomnianego aktu prawnego obejmuje produkty złożone, żelatynę, kolagen, siarę, żabie udka, ślimaki i jeszcze 33 kategorie produktów ubocznych i produktów do ich przeróbki, przetwarzania.

Obecnie trwa proces uzgadniania poszczególnych świadectw zdrowia. Aktualny wykaz świadectw uzgodnionych dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego znakowania żywności zawierającej owady, które zostały zatwierdzone jako „nowa żywność”.