NOWE ŚWIADECTWA ZDROWIA NA EKSPORT TOWARÓW NA UKRAINĘ

NOWE ŚWIADECTWA ZDROWIA NA EKSPORT TOWARÓW NA UKRAINĘ

W związku z wejściem w życie nowej regulacji nastąpiła zmiana w zakresie świadectw weterynaryjnych wymaganych do eksportu produktów odzwierzęcych na Ukrainę.

Pod koniec listopada 2019 r. w życie weszło postanowienie Ministerstwa Agrarnej Polityki i Żywności Ukrainy z dnia 16 listopada 2019 r. Nr 553 „O zatwierdzeniu wymagań dotyczących przywozu (wysyłki) na obszar celny Ukrainy żywych zwierząt i ich materiału rozmnożeniowego, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pasz, siana, słomy, a także produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów ich obróbki, przetwarzania”.

Na mocy postanowienia zostały określone szczególne wymagania w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa dla szeregu nowych, nie objętych wcześniej żadnymi regulacjami, kategorii produktów. Zakres wspomnianego aktu prawnego obejmuje produkty złożone, żelatynę, kolagen, siarę, żabie udka, ślimaki i jeszcze 33 kategorie produktów ubocznych i produktów do ich przeróbki, przetwarzania.

Obecnie trwa proces uzgadniania poszczególnych świadectw zdrowia. Aktualny wykaz świadectw uzgodnionych dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?