Nowelizacja dyrektyw śniadaniowych — miód, soki owocowe, dżemy, marmolada, mleko skondensowane

Nowelizacja dyrektyw śniadaniowych — miód, soki owocowe, dżemy, marmolada, mleko skondensowane

14 maja 2024 r. została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2024/1438 w sprawie zmiany tzw. „dyrektyw śniadaniowych”, tj. dyrektyw dotyczących miodu (2001/110/WE), soków owocowych (2001/112/WE), dżemów i marmolady (2001/113/WE) oraz mleka skondensowanego (2001/114/WE). Nowa dyrektywa wprowadza zmiany w zakresie jakości, składu i etykietowania tych produktów, mające na celu wspieranie konsumentów w dokonywaniu świadomych, zdrowych i zrównoważonych wyborów żywieniowych.

Nowe zasady oznakowania miodu
Najważniejszą zmianą dotyczącą miodu jest modyfikacja sposobu informowania o jego pochodzeniu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 ust. 4 dyrektywy 2001/110/WE, przedsiębiorcy muszą wskazać konkretne kraje, z których pochodzi dany miód. W przypadku mieszanki miodów, kraje pochodzenia muszą być wymienione w porządku malejącym według ich udziału wagowego, wraz z procentowym udziałem miodu z każdego kraju. Informacja ta musi być zamieszczona na etykiecie w głównym polu widzenia, z tolerancją 5% dla każdego udziału miodu.

Nowa dyrektywa przewiduje utworzenie platformy, w skład której wejdą przedstawiciele państw członkowskich, właściwych organów i wyznaczonych laboratoriów, a także odpowiedni eksperci. Platforma będzie miała za zadanie gromadzenie danych, przedstawianie zaleceń dotyczących weryfikacji autentyczności miodu oraz identyfikowalności tego produktu.

Nowe kategorie soków owocowych
Dyrektywa wprowadza nowe kategorie soków owocowych:
– „soki owocowe o obniżonej zawartości cukrów”,
– „soki owocowe o obniżonej zawartości cukrów z zagęszczonego soku”,
– „zagęszczony sok owocowy o obniżonej zawartości cukrów”.
Ilość naturalnie występujących cukrów w tych produktach musi być obniżona o co najmniej 30%, zachowując przy tym istotne właściwości fizyczne, chemiczne, organoleptyczne i odżywcze.

Na etykietach soków owocowych oraz soków owocowych z zagęszczonego soku można umieścić stwierdzenie „soki owocowe zawierają wyłącznie naturalnie występujące cukry”. Jest to opcjonalne, ale ma na celu ułatwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji dotyczących spożycia cukru.

Nowe wymogi jakościowe dżemów owocowych i marmolad
Nowe definicje zwiększają ilość pulpy lub przecieru używanego do produkcji dżemów i dżemów ekstra:
– Dla dżemów: 450 g ogólnie, 350 g dla niektórych owoców (wcześniej 350 g i 250 g).
– Dla dżemów ekstra: 500 g ogólnie, 450 g dla niektórych owoców (wcześniej 450 g i 350 g).

Nowe przepisy umożliwiają stosowanie nazw „marmolada” i „marmolada ekstra” zamiennie z „dżem” i „dżem ekstra” w przypadku dżemów z owoców innych niż cytrusowe. Dotychczasowa „marmolada” będzie określana jako „marmolada z owoców cytrusowych”.
Dyrektywa usuwa wymóg wskazania na etykiecie łącznej zawartości cukru oraz obecności dwutlenku siarki, jeśli jego zawartość przekracza 10 mg/kg.

Nowa metoda konserwacji mleka kondensowanego
Dyrektywa umożliwia obniżenie zawartości laktozy w mleku skondensowanym poprzez konwersję na glukozę i galaktozę. Zmieniony skład mleka musi być zaznaczony na opakowaniu. Katalog dodatków dopuszczonych do produkcji mleka skondensowanego rozszerzono o enzymy spożywcze i dodatki zgodne z rozporządzeniem nr 1333/2008.

Dyrektywa weszła w życie 13 czerwca 2024 r., a państwa członkowskie muszą przyjąć odpowiednie przepisy do 14 grudnia 2025 r. i stosować je od 14 czerwca 2026 r. Produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą zgodnie z dotychczasowymi dyrektywami mogą pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
Dyrektywa 2024/1438 wprowadza znaczące zmiany w zakresie jakości oraz oznakowania miodu, soków owocowych, dżemów owocowych, marmolady oraz mleka skondensowanego, mające na celu wspieranie świadomych i zdrowych wyborów żywieniowych konsumentów.

Link przekierowujący do LeXa wymaga logowania
Przepisy dyrektywy powinny zostać wdrożone w system prawny poszczególnych krajów UE i dopiero wtedy zaczną obowiązywać przedsiębiorców.
📱 22 398 60 79
📍 Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉️ biuro@food-law.pl
Aktualizacja Katalogu Nowej Żywności

Aktualizacja Katalogu Nowej Żywności

W dniu 13 czerwca 2024 r. w Katalogu Nowej Żywności (KNŻ) prowadzonym przez Komisję Europejską w informacjach dotyczących statusu owsa zwyczajnego (nazwa łacińska: Avena sativa L.