Nowy system notyfikacji GIS

Nowy system notyfikacji GIS

Elektroniczny System Powiadamiania (ESP) prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) umożliwia złożenie powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu niektórych środków spożywczych objętych takim obowiązkiem np. suplementów diety, żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych, czy żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Funkcjonalność systemu uległa istotnej zmianie i na ten moment stwarza wiele praktycznych problemów.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli mają Państwo wątpliwości jak korzystać z nowej wersji platformy.

https://e.sanepid.gov.pl/