OBJĘCIE OKREŚLONYCH KATEGORII PRODUKTÓW ROLNYCH SYSTEMEM SENT

OBJĘCIE OKREŚLONYCH KATEGORII PRODUKTÓW ROLNYCH SYSTEMEM SENT

W piątek 21 kwietnia 2023 r.  weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2023 poz. 750).

Na mocy nowych przepisów Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. system SENT) objęto wszelkie przywozy do Polski z zagranicy (tj. zarówno z krajów UE, jak i państw trzecich) czterech nowych sektorów produktów:

  1. a) zboża (część I zał. I rozporządzenia nr 1308/2013), jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,
  2. b) jaja (część XIX zał. I rozporządzenia nr 1308/2013), jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.,
  3. c) mięso drobiowe (część XX zał. I rozporządzenia nr 1308/2013), jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,
  4. d) produkty pszczele (część XXII zał. I rozporządzenia nr 1308/2013), jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

Powyższe oznacza, że obowiązki wynikające z rejestracji i stosowania systemu SENT dotyczyć będą przywozu hurtowych ilości wszystkich towarów objętych wspomnianymi kategoriami tj. m.in. mąk, kasz, skrobi, jaj, miodu, glukozy i syropu glukozowego, mięsa i podrobów drobiowych itd.

Jeśli Twoje produkty podpadają pod SENT –  napisz do FoodLaw, a my zajmiemy się resztą.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?