Obniżone limity dla azotynów i azotanów zmiana rozporządzenia nr 1333/2008

Obniżone limity dla azotynów i azotanów zmiana rozporządzenia nr 1333/2008

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr 2023/2108, które zmienia limity dla azotynów i azotanów w żywności. Celem tej zmiany jest obniżenie poziomu tych substancji w środkach spożywczych (w szczególności produktach mięsnych, rybach i serach), aby z jednej strony zminimalizować ryzyko powstawania nitrozoamin (z których część jest rakotwórcza), a z drugiej strony – utrzymać ich działanie chroniące przed namnażaniem się bakterii, w szczególności bakterii Clostridium bolutinum, odpowiedzialnych za zatrucie jadem kiełbasianym.
Ponadto zmianie uległ także sposób wyrażenia maksymalnych poziomów w postaci jony azotynowego oraz jonu azotanowego – dotychczas były one wyrażone jako azotyn sodu lub azotan sodu.
Jednocześnie obniżone zostały maksymalne poziomy dla metali ciężkich (ołów, rtęć i arsen) określone w specyfikacjach i kryteriach czystości dla azotynów i azotanów
(rozporządzenie nr 231/2012).

Rozporządzenie przewiduje okresy przejściowe, aby podmioty działające na rynku spożywczym miały czas na dostosowanie się do nowych wymogów.
Z pełnym tekstem rozporządzenia zmieniającego nr 2023/2108 można zapoznać się pod poniższym linkiem: https://lnkd.in/dAWsEQqv

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?