Obrady Rady Klastra Nutribiomed

Obrady Rady Klastra Nutribiomed
6 października rozpoczęły się obrady Rady Klastra Nutribiomed, w których mieliśmy okazję aktywnie uczestniczyć. Reprezentował nas Patryk Kalinowski.
Klaster Nutribiomed łączy podmioty zajmujące się produkcją suplementów diety, nutraceutyków i preparatów biomedycznych, wspierając rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii. Zajmuje się m.in. koordynacją projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych oraz ubiega się o dofinansowanie innowacyjnych projektów naukowo-badawczych. Zakres prac Nutribiomedu obejmuje również promocje technologii utrwalania żywności i wprowadzania nowoczesnych systemów bioopakowań na rynek.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Nutribiomed: LINK