Ocet buforowany E 267 wreszcie na liście dodatków do żywności!

Ocet buforowany E 267 wreszcie na liście dodatków do żywności!

W dzisiejszym Dzienniku Urzędowym UE (L 241/73 z dn. 29.09.2023 r.) ukazało się rozporządzenie nr 2023/2086 zmieniające rozporządzenie nr 1333/2008 oraz rozporządzenie nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania octu buforowanego jako środka konserwującego i regulatora kwasowości.

Oznacza to, że od tej chwili ocet buforowany oficjalnie stał się dodatkiem do żywności o numerze E 267.

Jeśli stosują Państwo w swoich produktach ocet buforowany, warto sprawdzić, czy rozporządzenie nr 2023/2086 przewiduje takie zastosowanie tego dodatku do żywności – pełen tekst aktu prawnego dostępny jest pod poniższym linkiem:

Tekst rozporządzenia dostępny jest na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R2086&qid=1695985263938

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?