Odchylenia masy netto od podanej na opakowaniu produktu

Odchylenia masy netto od podanej na opakowaniu produktu

Przepisy prawa żywnościowego przewidują obowiązek podania masy netto produktu w jego oznakowaniu. Co do zasady, rzeczywista masa netto żywności powinna być zgodna z tą zadeklarowaną w oznakowaniu.

Zdarza się jednak, że trudne jest dokładne określenie masy poszczególnych środków spożywczych. Występują także różnice masy poszczególnych opakowań danego produktu. Co więcej, istnieje żywność, która zmienia swoją masę po wprowadzeniu do obrotu. Dotyczy to np. produktów suszonych, mięsa czy ryb, które tracą wodę lub osocze, powodując ubytek masy netto.

Problem związany z deklaracją masy netto żywności jest dostrzegany i sygnalizowany przez różne branże spożywcze. Warto więc wiedzieć jakie są zasady podawania masy na etykiecie żywności. Czy dla każdego produktu trzeba podać masę netto? Czy istnieją odstępstwa od tego obowiązku? Jakie odchylenia masy netto są akceptowalne? Który organ może kontrolować masę środków spożywczych? Czy IJHARS może kwestionować odchylenia masy mieszczące się w granicach ustanowionych w ustawie o towarach paczkowanych? Z takim zakwestionowaniem spotkaliśmy się w niedawnej praktyce.

Jeśli masz wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!