Ograniczenia dla ekstraktów z zielonej herbaty

Ograniczenia dla ekstraktów z zielonej herbaty

1 grudnia 2022 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia nr 1925/2006[1] wprowadzona przez rozporządzenie nr 2022/2340[2]. Ponownie zmianie uległ załącznik III, który niedawno był modyfikowany w związku z ograniczeniami dotyczącymi monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu. Tym razem limity dotyczą jednak innej substancji – ekstraktów z zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) i zawartego w nich 3-galusanu (-) epigalokatechiny (EGCG).

Dzięki nowelizacji rozporządzenia część B załącznika III rozporządzenia nr 1925/2006 zostanie poszerzona o wskazanie, że dzienna porcja żywności musi zawierać mniej niż 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny. Ponadto zmiana przepisów dotyczących dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji wymusi na podmiotach obowiązek wskazania na etykiecie:

  • zawartości 3-galusanu (-) epigalokatechiny w przeliczeniu na porcję żywności;
  • ostrzeżeń: „Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę”, „Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat”, „Nie należy spożywać na czczo”.

Na szczęście wspomniane ograniczenie nie dotyczy wszystkich ekstraktów. Z regulacji wyłączone są bowiem:

  • wodne ekstrakty zielonej herbaty zawierające EGCG, które po odtworzeniu w napojach mają skład porównywalny z tradycyjnymi naparami zielonej herbaty;
  • 3-galusanu (-) epigalokatechiny jako wysoko oczyszczonego ekstraktu z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) zawierający co najmniej 90 % 3-galusanu (-) epigalokatechiny stosowany jako autoryzowana nowa żywność w żywności wzbogaconej i suplementach diety[3].

Kluczową informacją dla rynku jest również fakt, że przeciwieństwie do zmian dotyczących produktów z aloesu czy ograniczenia monakolin, tym razem prawodawca przewidział okres przejściowy na wdrożenie nowych wymogów. Rozporządzenie nr 2022/2340 wchodzi w życie 21 grudnia 2022 r., ale jak wynika z treści jego art. 2 środki spożywcze zawierające ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny, które nie spełniają nowo ustalonych wymogów i zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed jego wejściem w życie, mogą pozostać w obrocie do 21 czerwca 2023 r.

Co ciekawe, pierwsze sygnały o potrzebie uregulowania EGSC pojawiły się już w 2015 r. Trzy lata później – w 2018 r. – na temat bezpieczeństwa ekstraktów z Camellia sinensis (L.) Kuntze wypowiedziała się EFSA[4]. Urząd w opinii wskazał wówczas, że:

w oparciu o dostępne dane na temat potencjalnego szkodliwego działania katechin zielonej herbaty na wątrobę z interwencyjnych badań klinicznych wynika, że spożycie dawek równych lub wyższych niż 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny dziennie w formie suplementu diety wskazuje na statystycznie istotny wzrost aminotransferaz u przyjmujących je osób w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, co świadczy o uszkodzeniu wątroby”.

Dlatego też na tę chwilę przyjęto limit 800 mg EGCG. Jednakże ze względu na brak możliwości wskazania przez EFSA poziomu spożycia katechin zielonej herbaty, które nie budziłoby obaw co do szkodliwych skutków dla zdrowia, Komisja podjęła decyzję o wskazaniu ekstraktów z zielonej herbaty zawierających EGCG w katalogu substancji podlegających kontroli przez Wspólnotę. Innymi słowy Komisja daje sobie cztery lata od na podjęcie decyzji czy przyjęty aktualnie limit zapewnia bezpieczeństwo spożycia, czy też ekstrakty z zielonej herbaty zawierające EGCG powinny być całkowicie zakazane w środkach spożywczych.

Ze względu na dynamikę zmian temat stosowania ekstraktów z zielonej herbaty w jedzeniu wymaga ciągłego monitorowania i analizy. Jeżeli masz wątpliwości, czy zakaz dotyczy i Ciebie – napisz do Centrum Prawa Żywnościowego Food Law. Odpowiemy jak zareagować na zmiany w przepisach dbając o płynność Twojego biznesu! Zapraszamy również do obserwowania nas na social media, gdzie publikujemy najświeższe informacje o zmianach w prawie żywnościowym.

 

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U.UE.L.2006.404.26 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/2340 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ekstraktów zielonej herbaty zawierających 3-galusan (-) epigalokatechiny (Dz.U.UE.L 310 z 1.12.2022).

[3] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U.UE.L.2017.351.72 ze zm.).

[4] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5239

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?