Określenie „CBD” sugeruje właściwości lecznicze?

Określenie „CBD” sugeruje właściwości lecznicze?

Określenie „CBD” sugeruje właściwości lecznicze?
WSA w Olsztynie wydał wyrok z dnia 12 września 2023 r., w którym stwierdził, że określenie „CBD” zamieszczone w oznakowaniu paszy i karmy dla zwierząt sugeruje właściwości lecznicze.
W oznakowaniu zakwestionowanych produktów znajdowało się określenie „CBD” oraz dodatkowe oświadczenia (np. dotyczące zawartości kannabidiolu, zalecanej dziennej porcji produktu, zalecanego stopniowego wprowadzania produktów, konsultacji z lekarzem weterynarii w przypadku działań niepożądanych). Na tej podstawie, organ wydał decyzję, w której zakwestionował zastosowane oznakowanie oraz nakazał usunięcie określenia „CBD”.
WSA przychylił się do stanowiska organu i uznał, że skrót „CBD” jest powszechnie utożsamiany z substancją leczniczą oraz właściwościami leczniczymi, a „skarżąca przedstawia swoje produkty w taki sposób, że mogą wywoływać u potencjalnego odbiorcy przeświadczenie, że są to produkty lecznicze.” Tym samym, WSA uznał, że określenie „CBD” jest niedozwolonym oświadczeniem, które nie powinno znajdować się na etykiecie paszy i karmy dla zwierząt.

Zastanawiasz się, czy podobne zastrzeżenia są właściwe w przypadku żywności dla ludzi? Jak w takim razie prawidłowo poinformować konsumentów o obecności CBD w produkcie?
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.