OZNACZENIA DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OZNACZENIA DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

Dodatki do żywności są to substancje niespożywane odrębnie jako żywność, ale dodawane do żywności celowo ze względów technologicznych, takich jak m.in. konserwowanie. Oznaczenia dodatków do żywności zostały szczegółowo uregulowane.

Wykaz dozwolonych dodatków do żywności oraz warunki ich stosowania zostały wymienione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności reguluje kwestię oznaczenia dodatków do żywności występujących w środkach spożywczych.

Zamieszczając w wykazie składników dozwolone dodatki do żywności, należy podać ich nazwę lub symbol oraz wskazać funkcję technologiczną, jaką ta substancja pełni w środku spożywczym. Ponadto, oznaczenia dodatków do żywności to także wymogi, zgodnie z którymi na opakowaniu produktu zawierającego substancje słodzące obok nazwy środka spożywczego konieczne jest umieszczenie adnotacji „zawiera substancję/e słodzącą/e”. W przypadku, gdy produkt zawiera jednocześnie cukier lub cukry oraz jedną lub więcej substancji słodzących, należy podać komunikat: „zawiera cukier (cukry) i substancję/e słodzącą/e”. Na etykietach opakowań produktów zawierających poliole należy zamieścić ostrzeżenie: „nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które regulują oznaczenia dodatków do żywności istnieje możliwość pominięcia dodatków do żywności w wykazie składników pod warunkiem, że są one stosowane jako substancje pomocnicze w przetwórstwie, bądź ich obecność w danym środku spożywczym wynika wyłącznie z faktu, że były zawarte w jednym lub w większej liczbie składników takiego środka spożywczego, zgodnie z zasadą przenoszenia (rozporządzenie nr 1333/2008) i nie pełnią one żadnej funkcji technologicznej.