PLANY POSZERZENIA KATALOGU SUBSTANCJI LUB PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

PLANY POSZERZENIA KATALOGU SUBSTANCJI LUB PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

Podczas ostatniego posiedzenia grupy roboczej d.s. rozporządzenia UE nr 1169/2011 rozważano włączenie do katalogu substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (z załącznika II do rozporządzenia UE nr 1169/2011) kwasu behenowego otrzymywanego z nasion gorczycy do stosowania w produkcji niektórych emulgatorów.

Zgodnie ze wskazaniami EFSA [1] kwas behenowy stosowany jest przykładowo w produkcji emulgatorów E 470a, E 471, E 472a-c i E 472e, E 475 oraz E 477. Niemniej jednak, proponowana zmiana nakładałaby na przedsiębiorców m.in. obowiązek wskazywania na etykiecie w wykazie składników obecność kwasu behenowego otrzymywanego z nasion gorczycy jedynie w odniesieniu do niektórych emulgatorów, które z dużym prawdopodobieństwem mogą wywołać reakcję alergiczną albo reakcję nietolerancji po spożyciu. Wskazanie obecności kwasu behenowego otrzymywanego z nasion gorczycy należałoby zapewnić poprzez podkreślenie za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego tę informację od reszty wykazu składników, na zasadach ogólnych rozporządzenia UE nr 1169/2011.

W ramach posiedzenia, poza zgodą na proponowane zmiany, pojawiły się również wątpliwości co do dziennego łącznego narażenia żywieniowego na emulgatory. Komisja doszła do wniosku, że wskazane wątpliwości i pytania wymagają pogłębionej analizy. W konsekwencji, Komisja zadecydowała, że rozpocznie procedurę przyjęcia rozporządzenia delegowanego dopiero po wykazaniu, że podniesione wątpliwości są nieuzasadnione.

Na ten moment wykaz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji nie uległ zmianie, ale niewykluczona jest jego modyfikacja w niedalekiej przyszłości.

 

[1] EFSA, Scientific Opinion related to a notification from Du Pont Nutrition Biosciences Aps on behenic acid from mustard seeds to be used in the manufacturing of certain emulsifiers pursuant to Article 21(2) of Regulation (EU) No 1169/2011–for permanent exemption from labelling, 25 październik 2016 r., numer 0.2903/j.efsa.2016.4631.