Polecenie produktu przez dietetyka niedozwolone – wyrok NSA

Polecenie produktu przez dietetyka niedozwolone – wyrok NSA

15 września 2021 r. NSA wydał wyrok, w którym odniósł się do zapisu „Poleca dietetyk M. K.” zamieszczonego w oznakowaniu środka spożywczego. Zapis ten został zakwestionowany przez organy kontroli z uwagi na to, że jest on niedozwolonym oświadczeniem zdrowotnym. Art. 12 lit. c rozporządzenia nr 1924/20061[1] stanowi bowiem, że:

Następujące oświadczenia zdrowotne są niedozwolone: c) oświadczenia, które odwołują się do zaleceń poszczególnych lekarzy lub specjalistów w zakresie zdrowia i innych stowarzyszeń niewymienionych w art. 11.”

Zdaniem podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu, polecenie środka spożywczego przez dietetyka nie może być uważane za oświadczenie zdrowotne ani zalecenie stosowania produktu w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów zdrowotnych, a tym samym nie stanowi naruszenia powyższego przepisu. Wyrokiem z dnia 15 września 2021 r., sygn. akt II OSK 3051/18, NSA uznał, że:

zapis „Poleca dietetyk M. K.” „niedwuznacznie sugeruje, że istnieje związek między produktem w postaci środka spożywczego o nazwie „(…)” a zdrowiem osób, które będą ten produkt spożywać. Dietetyk nie jest wprawdzie lekarzem ale jest zaliczany do tzw. zawodów medycznych. Jest to specjalista zajmujący się żywieniem tak osób zdrowych jak i chorych. Osoba wykonująca ten zawód posiada ponadprzeciętną wiedzę na temat wpływu określonego rodzaju żywności na zdrowie człowieka. Sformułowanie „dietetyk poleca” wywołuje przede wszystkim wrażenie, że polecana żywność z dużym prawdopodobieństwem ma pozytywny wpływ na zdrowie osób, które będą ją spożywały.

NSA utrzymał w mocy wyrok WSA w Lublinie oraz decyzję PWIS, które nałożyły nakaz usunięcia z oznakowania produktu zapisu „Poleca dietetyk M. K.”.

Warto podkreślić także, że w uzasadnieniu omawianego wyroku, NSA powołał się na publikację „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności Komentarz.” wskazując, że pojęcie zalecenia nie ogranicza się wyłącznie do sformułowania typu „zaleca” czy „zalecamy”, ale obejmuje także wszelkie sformułowania bądź przekazy o tym samym znaczeniu, w szczególności „rekomenduje”, „rekomendujemy”, „poleca”, „polecamy” itp. Komentarz ten wydany został pod redakcją dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej, która jest wspólnikiem Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego. Publikacja stanowi więc nie tylko naukową analizę przepisów, ale wyznacza także kierunki interpretacji regulacji prawnych oraz wpływa na wydawane orzeczenia.

Pełen tekst orzeczenia dostępny jest tutaj.

Zapraszamy też do zapoznania się ze szczegółami publikacji, która ukazała się pod redakcją dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej – znajdą je Państwo TUTAJ

 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9 ze zm.).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?