Powidła śliwkowe bez cukru?

Powidła śliwkowe bez cukru?

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego m.in. jakości handlowej powideł śliwkowych[1]. Obowiązujące obecnie przepisy stanowią, że powidła śliwkowe muszą składać się z pulpy lub przecieru ze śliwek oraz cukrów, a minimalna ilość ekstraktu ogólnego, jaką muszą zawierać to 54%.

Projekt nowelizacji zakłada dopuszczenie do obrotu handlowego powideł śliwkowych bez dodatku cukru. W takim przypadku nie będzie obowiązywał wymóg minimalnej zawartości ekstraktu ogólnego, ale konieczne będzie zamieszczenie w oznakowaniu produktu oświadczenia żywieniowego „bez dodatku cukrów”.

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji, w przypadku użycia słodkich odmian śliwek, możliwe jest wytwarzanie powideł śliwkowych tylko ze śliw (bez dodatku cukrów) z zachowaniem cech sensorycznych charakterystycznych dla powideł. Co więcej, z żywieniowego punktu widzenia taki produkt będzie dużo bardziej wartościowy.

Co istotne, obecnie na rynku znajdują się produkty typu powidła, które nie zawierają dodatku cukru (często znakowane są np. jako „100% śliwka”). Planowana zmiana pozwoliłaby na wprowadzenie tych środków spożywczych do obrotu pod nazwą „powidła śliwkowe”. Zastosowanie dodatkowego oświadczenia „bez dodatku cukrów” zapewniłoby konsumentom możliwość odróżnienia poszczególnych rodzajów powideł.

Na ten moment projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji publicznych. Publikacja rozporządzenia planowana jest na kwiecień 2022 r.

Z projektem nowelizacji oraz uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz. U. Nr 143, poz. 1398 ze zm.)

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?