PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O ZMIANACH KOMPETENCJI ORGANÓW KONTROLNYCH

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O ZMIANACH KOMPETENCJI ORGANÓW KONTROLNYCH

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw IJHARS przejmuje od Inspekcji Handlowej odpowiedzialność za kontrole jakości handlowej żywności na etapie jej dystrybucji.

Ustawa przenosi kompetencje w zakresie nadzoru nad jakością handlową żywności w obrocie detalicznym, placówkach gastronomicznych i działalności cateringowej spod Inspekcji Handlowej na rzecz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W założeniu takie rozwiązanie ma usprawnić działanie urzędowej kontroli żywności w naszym kraju. W tym też celu zostały wzmocnione kompetencje Głównego Inspektora IJHARS, m.in. co do wydawania wytycznych inspektorom wojewódzkim. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?