PROJEKT USTAWY PROZDROWOTNEJ – CO ZDANIEM PRAWODAWCY NIE SŁUŻY?

PROJEKT USTAWY PROZDROWOTNEJ – CO ZDANIEM PRAWODAWCY NIE SŁUŻY?

20 grudnia na oficjalnej stronie Internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Pierwotnie jego ideą było objęcie opłatą reklam suplementów diety oraz napojów alkoholowych tzw. „małpek”, napojów z dodatkiem substancji słodzących i aktywnych. Za proponowanymi przepisami, jak czytamy w uzasadnieniu, stoi troska prawodawcy o zdrowie.

Proponowane regulacje spotkały się z merytoryczną krytyką branży. W konsekwencji, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, zdecydowano się na pominięcie w projekcie koncepcji opłaty od reklam suplementów diety, zmodyfikowano również przepisy określające obowiązek ponoszenia opłat od napojów z dodatkiem substancji słodzących i aktywnych oraz podniesiono wartość opłaty dotyczącej „małpek”.

Obecnie projekt znajduje się na etapie Komisji Prawniczej, zatem jego treść może jeszcze ulec zmianie. Niemniej, zachęcamy do aktywnego śledzenia procedowanych zmian i rekomendujemy rozważyć, czy proponowane przepisy mogą dotyczyć działalności również Państwa działalności.