Przesłanka wstrzymania sprzedaży lub wycofania żywności funkcjonalnej – skutki wyroku WSA w Rzeszowie

Przesłanka wstrzymania sprzedaży lub wycofania żywności funkcjonalnej – skutki wyroku WSA w Rzeszowie

Jeszcze do niedawna relacja między wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez GIS i wydaniem przez PPIS decyzji o nakazie wstrzymania/wycofania produktu była w praktyce organów oraz w orzecznictwie jasno ugruntowana.

Sytuacja uległa jednak zmianie wraz z wydanym w marcu 2023 r. wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który zakwestionował dotychczasową interpretację przepisów i podał w wątpliwość ich zgodność z obowiązującym od grudnia 2019 r. unijnym rozporządzeniem nr 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych.

Czy to pierwszy sygnał rewolucji interpretacyjnej?

Zapraszamy do lektury komentarza autorstwa prawniczki FoodLaw Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego Alicji Michałowskiej.

 

Michałowska Alicja, Przesłanka wstrzymania sprzedaży lub wycofania żywności funkcjonalnej – skutki wyroku WSA w Rzeszowie

Autor: Michałowska Alicja

Rodzaj: komentarz praktyczny

Jeszcze do niedawna relacja między art. 32 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia była w praktyce organów Inspekcji Sanitarnej oraz w orzecznictwie ugruntowana. Sytuacja uległa jednak zmianie wraz z wydanym w marcu 2023 r. wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który zakwestionował dotychczasową interpretację przepisów i poddał w wątpliwość ich zgodność z obowiązującym od grudnia 2019 r. unijnym rozporządzeniem nr 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych.

Relacja między przepisami z art. 32 ust. 1 i art. 30 ust. 1 u.b.ż.ż. – dotychczasowa praktyka

Od momentu zmiany brzmienia art. 32 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej: u.b.ż.ż.) 1 w 2010 r. 2 przyjęło się, że wystarczającym warunkiem do wydania przez właściwego państwowego powiatowego (dalej: PPIS) lub granicznego inspektora sanitarnego (dalej: PGIS) decyzji o czasowym wstrzymaniu wprowadzania lub wycofaniu z obrotu produktu żywnościowego jest wszczęcie przez Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej: GIS) postępowania wyjaśniającego względem tego produktu. Jak wskazywano w orzecznictwie 3 , skoro użycie środka sankcyjnego przewidzianego w art. 32 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wymaga zaistnienia jedynie podejrzenia, że produkt żywnościowy podlegający notyfikacji do GIS nie spełnia określonych dla niego wymagań, to już sam fakt powzięcia przez GIS wątpliwości co do charakteru notyfikowanego środka wystarczy, aby zastosować sankcję w postaci decyzji o czasowym wstrzymaniu wprowadzania lub wycofaniu z obrotu produktu.

Link do pełnego komentarza znajdą Państwo tutaj:

🧷 https://sip.lex.pl/#/publication/470122484/michalowska-alicja-przeslanka-wstrzymania-sprzedazy-lub-wycofania-zywnosci-funkcjonalnej-skutki…?pit=2023-09-04&cm=RELATIONS

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?