Przyprawa czy zioło?

Przyprawa czy zioło?

Rozporządzenie nr 1169/2011 (tak pkt 7 i 8 cz. B zał. VII) dopuszcza możliwość stosowania nazwy kategorii składników „przyprawy” lub „zioła” zamiast nazwy szczegółowej składnika (chili, pieprz czarny, oregano, bazylia itd.) – gdy ich ilość nie przekracza wagowo 2 % środka spożywczego. Jednak ww. rozporządzenie nie definiuje, czym jest przyprawa, a czym zioło – co w praktyce powoduje, że producenci często nie mają pewności, czy właściwie kwalifikują stosowane składniki do przypraw, czy ziół. W takich przypadkach warto sięgnąć do źródeł pozaprawnych, m.in. wytycznych branżowych.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?