RAPORT GIS ZA 2019 R. DOTYCZĄCY M.IN. STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW ŻYWIENIA I MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

RAPORT GIS ZA 2019 R. DOTYCZĄCY M.IN. STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW ŻYWIENIA I MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

GIS opublikował coroczny raport powstały w oparciu o informacje zebrane w wyniku czynności nadzorczych w stosunku do 521 513 obiektów żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. Dla porównania, w 2018 r. objętych nadzorem zostało 497 193 obiektów.

W nadzorowanych zakładach żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeprowadzono 254 396 kontroli sanitarnych, w tym 27 029 kontroli interwencyjnych. Wydano 35 325 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, w tym 625 decyzje przerwania działalności całego lub części zakładu. Wystawionych zostało 21 177 mandatów, na łączną kwotę 4 870 60 złotych. Ponadto, zgodnie z raportem GIS, w 2019 r. został zanotowany najwyższy od 2010 r. odsetek obiektów żywności i żywienia o stanie sanitarnym niezgodnym z wymaganiami. Wśród rodzajów zakładów żywności, które zanotowały największy wzrost ilości obiektów o złym stanie sanitarnym, w stosunku do roku 2018 r., są wytwórnie substancji dodatkowych, wytwórnie lodów, wytwórnie makaronów, a także miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Największą poprawę zanotowano w zakładach przemysłu zbożowo – młynarskiego w wytwórniach tłuszczów roślinnych i mieszanin tłuszczów zwierzęcych z roślinnymi oraz w wytwórniach naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych. Co ciekawe, nie zidentyfikowano obiektów o złym stanie sanitarnym wśród wytwórni wyrobów cukierniczych, octu, majonezy, musztardy, chrupek, chipsów oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Do nieprawidłowości najczęściej stwierdzanych w ramach kontroli zaliczono m.in.: brak zachowania czystości pomieszczeń i sprzętu roboczego, zły stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia, środki spożywcze po upływie daty minimalnej trwałości/terminy przydatności do spożycia, nieprawidłowe warunku przechowywania środków spożywczych oraz brak orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zgodnie z raportem GIS w wielu zakładach stan sanitarny ulega systematycznej poprawie, dzięki coraz większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań oraz wdrażaniu i stosowaniu zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także wprowadzaniu procedur na podstawie zasad HACCP. System HACCP wprowadziło 233 595 nadzorowanych obiektów. Ponadto, poprawie, w stosunku do roku 2018 r., uległa jakość zdrowotna środków spożywczych wprowadzanych do obrotu w Polsce. Największa poprawa miała miejsce w odniesieniu m.in. do takich grup żywności jak: ryby i owoce morza oraz ich przetwory, drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i ich przetwory, mleko i przetwory mleczne oraz wyroby cukiernicze i ciastkarskie.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ