RAPORT UOKIK – WYNIKI KONTROLI W KONTEKŚCIE ZNAKOWANIA INFORMACJĄ O POCHODZENIU ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

RAPORT UOKIK – WYNIKI KONTROLI W KONTEKŚCIE ZNAKOWANIA INFORMACJĄ O POCHODZENIU ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił raport uwzględniający wyniki kontroli świeżych owoców i warzyw pod względem znakowania krajem pochodzenia w dużych sieciach handlowych w oparciu o dane uzyskane od Inspekcji Handlowej.

Kontroli dokonano na wyraźne i liczne sygnały dotyczące potencjalnego, nieprawidłowego znakowania pochodzeniem świeżych owoców i warzyw.

Z raportu wynika, że kontroli poddano 98 sklepów należących do dużych sieci handlowych, z czego nieprawidłowości stwierdzono w 37 placówkach, co stanowiło prawie 40% skontrolowanych sklepów. Stwierdzono aż 10% naruszeń w związku z błędnie podaną informacją o kraju pochodzenia owoców i warzyw, 2% z uwagi na niepodanie tej informacji oraz 8% nieprawidłowości dotyczyło podania Polski jako kraj pochodzenia, podczas gdy w rzeczywistości był to inny kraj.

W których sklepach najczęściej stwierdzono nieprawidłowości? Pełna lista oraz raport dostępne są na stronie UOKiK