Reklama alkoholu w social media – Prezes UOKiK ostrzega przed naruszeniem prawa

Reklama alkoholu w social media – Prezes UOKiK ostrzega przed naruszeniem prawa

Zgodnie   z   ustawą   o   wychowaniu   w   trzeźwości   i   przeciwdziałaniu   alkoholizmowi1 reklama napojów alkoholowych (tj. napojów o zawartości alkoholu powyżej 0,5%) rozumiana jako „publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych” podlega rygorystycznym   ograniczeniom.   Reklama   dozwolona   jest   bowiem   jedynie w przypadku   piwa, a i te przekazy   muszą   spełniać   szereg   warunków   np.   nie   mogą   być kierowane do osób małoletnich, nie mogą wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, czy też sukcesem zawodowym lub życiowym.

Tyle w teorii. W praktyce przedsiębiorcy często decydują się w kreatywny sposób interpretować reżim reklamowy promując alkohol z wykorzystaniem Internetu i platform takich jak np.: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Co ciekawe, tematykę omawialiśmy na łamach portalu wiaodmoscispozywcze.pl 2  we wrześniu w związku ze sporem Jana Śpiewaka z Januszem   Paliktoem   i   Jakubem   Wojewódzkim   wskazując   wówczas,   że   do   tej   pory zainteresowanie reklamą alkoholu w Internecie było niewielkie.

14   listopada   2022   r.   –   wraz   z   publikacją   postu 3  na   koncie   Instagram prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uległo to zmianie. Post alarmuje   bowiem   o   bezprawności   niektórych   reklam   dostępnych   w   sieci   i   zaznacza, że zgłaszane   wcześniej   sygnały   o        łamaniu   przepisów   ustawy   o   wychowaniu   w   trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przekazane Prokuraturze Krajowej.

Po czterech godzinach od publikacji post zdobył ponad 60 komentarzy i wzbudził wiele   emocji.   Jest   to   wysoce   uzasadnione, ponieważ   za   naruszenie   zasad   dotyczących reklamy napojów alkoholowych ustawa przewiduje grzywnę w wysokości od 10 000 do 500 000 złotych.

Przedsiębiorco i influencerze, to ostatni dzwonek, aby sprawdzić zgodność Twojej działalności   reklamowej   z literą   prawa.   Nie   ryzykuj   konsekwencjami   prawnymi i wizerunkowymi! Skontaktuj się z FoodLaw, a doradzimy Ci jak z poszanowaniem przepisów prowadzić skuteczną komunikację wizerunkową.

1 Ustawa   z   dnia   26   października   1982   r.   o   wychowaniu   w   trzeźwości   i   przeciwdziałaniu   alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 ze zm.).

2 https://food-law.pl/news/reklama-alkoholu-w-sieci-kiedy-promocja-staje-sie-przestepstwem/

3 https://www.instagram.com/p/Ck8F9iYOprf/