REKLASYFIKACJA NAZW SZCZEPÓW BAKTERII – NOWA TAKSONOMIA

REKLASYFIKACJA NAZW SZCZEPÓW BAKTERII – NOWA TAKSONOMIA

15 kwietnia na oficjalnej stronie Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego ds. Probiotyków i Prebiotyków (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics – ISAPP) opublikowano informację o zmianie taksonomii niektórych istotnych szczepów bakterii[1][2][3]. Zadecydowano, że pod literą „L.” wcześniej stanowiącą skrót dla słowa „Lactobacillus” będzie się kryło od teraz słowo „Lacticaseibacillus”. Jak wskazano w dokumencie, zmiana ta ma za zadanie poprawę systematyki i uporządkowanie grupy obejmującej aż 261 gatunki kategorii Lactobacillus w obrębie 25 rodzajów.

Z naukowego punktu widzenia rezultatem nowych grup taksonomicznych jest to, że gatunki, które są bliżej spokrewnione i mające prawdopodobnie wspólne cechy fizjologiczne, będą zgrupowane w tym samym rodzaju. Pozwoli to ułatwić zrozumienie powszechnych mechanizmów, które mogą pośredniczyć w ich wpływie na zdrowie. Zatem wskazana zmiana nazewnictwa ma głównie wpływ na praktykę naukową: w przypadku współpracy z czasopismami naukowymi konieczne będzie załączenie krótkiego wyjaśnienia zmian w nazewnictwie, natomiast zapoznając się z literaturą naukową pod kątem korzyści zdrowotnych określonego szczepu probiotycznego, należało będzie wyszukiwać hasła pod nazwą zarówno starą, jak i nową.

Niemniej, także i w praktyce podmiotów działających na rynku spożywczym pojawiła się wątpliwość, w jaki sposób nazywać dany szczep kultur bakterii zawarty w produkcie np. suplemencie diety. Czy należy wskazać już nową nazwę? Co w razie wykorzystania skrótu „L.”?

Jak wskazano w samym dokumencie: „[…] wszystkie nowe rodzaje proponowane dla grupy zaczynają się na literę „L”, dlatego nadal można używać skrótu rodzaju „L.”. Można zatem przyjąć, że w przypadku stosowania skróconej nazwy („L.”) zmiana nie jest konieczna. Jednocześnie, brak jak do tej pory wyraźnego stanowiska organów w zakresie terminu i obowiązku zmiany pełnej nazwy „Lacticaseibacillus”.

Jeżeli uwzględniając powyższe mają Państwo wątpliwości dotyczące nazewnictwa poszczególnych składników produktu – biorąc pod uwagę szybko zmieniające się nazewnictwo – Centrum Prawa Żywnościowego oferuje wsparcie uwzględniając najnowsze doniesienia zarówno prawne, jak i rynkowo-naukowe. Zapraszamy do współpracy!

 

 

[1] https://isappscience.org/new-names-for-important-probiotic-lactobacillus-species/

[2] https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/10.1099/ijsem.0.004107

[3] https://4cau4jsaler1zglkq3wnmje1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/04/Lactobacillus_scientist_linked.pdf