Re(z/w)olucja ws. oświadczeń botanicznych

Re(z/w)olucja ws. oświadczeń botanicznych
18 stycznia 2024 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wskazującą na potrzebę podjęcia przełomowych kroków dotyczących oświadczeń zdrowotnych dla substancji botanicznych oraz profili składników odżywczych.
W ramach postulatów wskazano konieczność pilnego przeglądu oświadczeń znajdujących się na liście pending oraz odrzucenia oświadczeń o statusie „Finished”, które zostały już ocenione negatywnie przez EFSA. Polecono również Komisji opracowanie wskazówek porządkujących prezentację oświadczeń zdrowotnych w Internecie, kładąc nacisk na przejrzystość reklamy internetowej.
Ponadto wskazano, że niezbędne jest opracowanie wytycznych dotyczących podejścia do roślinnych suplementów diety, w tym poprzez stworzenie negatywnego wykazu substancji botanicznych stosowanych w żywności, opartego na ich toksyczności lub negatywnym wpływie na zdrowie.
Rezolucja wytyka także brak ustalenia profili żywieniowych w odniesieniu do żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru lub soli, co miałoby wpłynąć na kształtowanie lepszych nawyków żywieniowych.
W kontekście świadomego podejścia do diety Parlament w dokumencie sugeruje także ocenę możliwości ograniczenia stosowania dozwolonego oświadczenia żywieniowego „bez dodatku cukru” w przypadku produktów zawierających substancje słodzące lub wysoki poziom wolnych cukrów.