SEJM PRZYJĄŁ REFORMĘ URZĘDOWEJ KONTROLI ŻYWNOŚCI

SEJM PRZYJĄŁ REFORMĘ URZĘDOWEJ KONTROLI ŻYWNOŚCI

Na wczorajszym posiedzeniu Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Zgodnie z projektem IJHARS będzie kontrolować jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji – w tym w restauracjach i obrocie detalicznym.

Oznacza to, że Inspekcja Handlowa straci swoje kompetencje w zakresie nadzoru nad żywnością. Nowelizacja ma doprowadzić do większej sprawności inspekcji i szybszych reakcji w razie nieprawidłowości. Przyjęte przez posłów poprawki do pierwotnego projektu dotyczą m.in. znakowania żywności bez GMO.

Ustawa, która ma wejść w życie 1 lipca 2020 r., trafiła teraz do Senatu.