Skarga kasacyjna — dlaczego warto ją wnieść?

Skarga kasacyjna — dlaczego warto ją wnieść?
Od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Masz na to 30 dni od otrzymania odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.
Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia Twojej skargi kasacyjnej uchyli zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie. Może również rozpoznać samodzielnie skargę, jeżeli uzna, że istota sprawy została dostatecznie wyjaśniona.
Jeżeli jesteś niezadowolony z wyniku postępowania przed tym sądem – napisz do Nas, a sprawdzimy, czy przysługuje ci możliwość zaskarżenia orzeczenia!
Wspieramy przedsiębiorców w przygotowaniu skarg kasacyjnych od niekorzystnych dla nich orzeczeń WSA.
📱 22 398 60 79
📍 Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉️ biuro@food-law.pl