Słodko-gorzka interpretacja „opłaty cukrowej” – wyrok NSA

Słodko-gorzka interpretacja „opłaty cukrowej” – wyrok NSA

Problematyka tzw. „podatku cukrowego” (czyli w uproszczeniu opłaty od napojów z dodatkiem cukru, kofeiny i tauryny) jest przedmiotem wielu sporów interpretacyjnych. Szczególnie kontrowersyjne okazuje się przyjęte ostatnio podejście organów skarbowych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazujące na to, że cukier wynikający z dodatku do napoju soku owocowego nie jest substancją występującą naturalnie[1]. Uwzględniając to niezwykle rygorystyczne stanowisko, połączenie w napoju dwóch produktów takich jak np. woda i sok, nawet jeżeli samodzielnie nie podlegają one „opłacie cukrowej”, skutkuje zastosowaniem do produktu wymogów ustawy o zdrowiu publicznym[2].

Sytuację podmiotów z branży powinien trochę osłodzić (o ironio) niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego[3]. NSA rozstrzygnął bowiem, że cukry występujące w napojach naturalnie nie są objęte opłatą od środków spożywczych, a w efekcie ich ilość nie może wpływać na wysokość tej opłaty. Omawiana sprawa dotyczyła napoju z kategorii piw bezalkoholowych. Kwestionowany produkt zawierał cukry wynikające z wykorzystania słodu oraz cukry dodawane do formuły. Zdaniem organu i sądu I instancji opłacie podlegać powinna suma cukrów zawartych w produkcie, z czym nie zgodził się NSA stając po stronie podmiotu z rynku spożywczego wskazując na potrzebę dokładnego ustalenia podstawy opodatkowania zawsze w powiązaniu z przedmiotem opodatkowania. W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości zaskarżony wyrok WSA oraz kwestionowaną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Co istotne , w toku ponownego postępowania organ interpretacyjny zobowiązany będzie uwzględnić ocenę prawną dokonaną przez NSA. Szykuje się zatem kolejny zwrot w linii interpretacyjnej stosowania „opłaty cukrowej”, która prawdopodobnie wpłynie również pozytywnie na „gorzką” sytuację podmiotów oferujących napoje z dodatkiem soków.

W FoodLaw Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco monitorujemy zmiany ws. stosowania „opłaty cukrowej”. Zaobserwuj nasz profil, żeby nie umknęły Ci istotne zmiany w podejściu organów skarbowych. Jeżeli natomiast masz wątpliwości czy Twojej działalności dotyczą omawiane przepisy – napisz do Nas. Chętnie doradzimy!

 

[1] Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 2022 r. (sygn. akt I SA/Po 821/21); nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2022 r. (sygn. akt V SA/Wa 4315/21); nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 maja 2022 r. (sygn. akt I SA/Po 814/21).

[2] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2022.1608).

[3] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2022 r. (III FSK 934/22).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?