Sprzedaż subskrypcyjna suplementów diety analizowana przez UOKiK

Sprzedaż subskrypcyjna suplementów diety analizowana przez UOKiK

Prezes UOKiK coraz baczniej przygląda się praktykom na rynku suplementów diety. Konsekwencją wspomnianego nadzoru jest przykładowo wszczęcie postępowania ws. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przeciwko spółce Natural Pharmaceuticals sp. z o. o[1]. Prezes UOKiK zarzuca spółce nieprawidłowości w zakresie dwóch aspektów prowadzonej na odległość (przez Internet) sprzedaży suplementów diety:

  1. Nieprawidłowe oznaczenie przycisku do składania zamówienia poprzez pominięcie sformułowania, że jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty. W konsekwencji konsument mógł zostać wprowadzony w błąd mając mylne przekonanie, że zamawia jedynie darmową miesięczną próbkę produktu zamiast rocznej, odpłatnej, subskrypcji na zakup suplementu.
  2. Wprowadzającej w błąd reklamy m.in.: powoływanie się na dane kampanii mające uwiarygodnić działanie produktu, podczas gdy kampania ta była prowadzona przez samą spółkę; wykorzystywanie w komunikacji autorytetu EFSA; przekazywanie komunikatu marketingowego, zgodnie z którym każde gospodarstwo domowe mogło zamówić darmowy zapas roczny witaminy D, ale jedynie pod warunkiem pokrycia kosztów wysyłki, co wskazane było drobnym, łatwym do przeoczenia druczkiem.

Poza postępowaniem wszczętym względem spółki, w którym grozi jej sankcja w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary (co wynika z art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów[2]), równolegle przez Prezesa UOKiK zostało wszczęte postępowanie także względem osoby zarządzającej spółką. Jeżeli wykaże ono, że osoba zarządzająca umyślnie dopuściła się naruszenia praw konsumentów, to grozi jej kara w wysokości do 2 000 000 zł za każdą niezgodną z prawem praktykę.

Dla uniknięcia ryzykownych postępowań zapraszamy do FoodLaw Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego, gdzie doradzimy Państwu jak zgodnie z prawem korzystać z Internetowych kanałów sprzedaży. Podpowiemy też w jaki sposób prowadzić marketing produktów, aby nie narażać się na sankcje prawne. Zapraszamy do kontaktu!

 

[1] https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18460

[2] Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275).

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?