Środki spożywcze z dodatkiem alkoholi wielowodorotlenowych

Środki spożywcze z dodatkiem alkoholi wielowodorotlenowych

W przypadku środków spożywczych zawierających ponad 10 % dodanych alkoholi wielowodorotlenowych dozwolonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008, należy pamiętać o zamieszczeniu w oznakowaniu, następującego komunikatu ostrzegawczego:

spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający”.

Obowiązek ten wynika z załącznika III pkt 2.4 rozporządzenia nr 1169/2011.

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego znakowania żywności zawierającej owady, które zostały zatwierdzone jako „nowa żywność”.