Stanowisko EFSA dotyczące kwasu foliowego w suplementach diety i żywności wzbogaconej

Stanowisko EFSA dotyczące kwasu foliowego w suplementach diety i żywności wzbogaconej

Ilość spożywanego przez człowieka kwasu foliowego jest istotna, zwłaszcza gdy witamina ta jest dodatkowo uzupełniana w postaci suplementów diety, czy żywności wzbogacanej. Dlatego na wniosek Komisji Europejskiej Panel EFSA1 ds. Żywienia, Nowej Żywności i Alergenów Pokarmowych (NDA) został poproszony o wydanie opinii naukowej w sprawie tolerowanego górnego poziomu spożycia (UL2) dla kwasu foliowego/folianów w odniesieniu do różnych grup wiekowych. Po przeprowadzeniu przeglądu literatury uznano, że dopuszczalne wartości graniczne uzupełniającego kwasu foliowego z suplementów diety i żywności wzbogacanej ustalone wcześniej przez Komitet Naukowy ds. Żywności zostają zachowane dla wszystkich grup populacji, tj. 1000 μg/dzień dla dorosłych, w tym kobiet w ciąży i karmiących piersią, 200 μg/dzień dla dzieci w wieku 1–3 lat, 300 μg/dzień dla dzieci w wieku 4–6 lat, 400 μg/dzień dla dzieci w wieku 7–10 lat, 600 μg/dzień dla dzieci w wieku 11–14 lat i 800 μg/dzień dla dzieci w wieku 15–17 lat. Dla niemowląt w wieku 4–11 miesięcy ustalono UL na poziomie 200 μg/dzień. Wartości UL mają zastosowanie do łącznego spożycia kwasu foliowego, soli glukozaminowej kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego i L-metylofolianu wapnia, zgodnie z ich dozwolonymi warunkami stosowania.

Ponadto należy zwrócić uwagę na maksymalne poziomy kwasu foliowego określone dla suplementów diety w Uchwale Nr 7/2019 Zespołu ds. Suplementów Diety z 11 czerwca 2019 roku. Zgodnie z ww. Uchwałą dla dorosłych maksymalny poziom wynosi 600 μg/dzień,  w suplementach diety dedykowanych dla kobiet w ciąży ustalono wartość maksymalną na poziomie 800 μg/dzień.

Powyższe wytyczne stanowią ważny punkt odniesienia dla zapewnienia bezpiecznego spożycia  kwasu foliowego uzupełnianego w postaci suplementów diety, czy żywności wzbogacanej.

Scientific opinion on the tolerable upper intake level for folate: EFSA Journal 2023;21(11):8353:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8353

1EFSA- European Food Safety Authority (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności)

2UL– tolerable upper intake level (tolerowany górny poziom spożycia)