Status sea cucumber jako nowa żywność

Status sea cucumber  jako nowa żywność
W dniu 12 kwietnia 2024 r. Komisja Europejska opublikowała na stronie internetowej pod adresem:
informację dotyczącą wniosku z dnia 08 lutego 2024 r. o ustalenie statusu nowej żywności na podstawie art. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2283 dla:
Holothuria fuscogilva,
Holothuria whitmaiei,
-Holothuria scabra, (przeznaczonych do stosowania jako żywność oraz w suplementach diety w postaci kapsułek).
Holothuriae (sea concumbers) są to morskie zwierzęta zaliczane do szkarłupni.
Władze francuskie przeprowadziły konsultacje z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską. Status sea cucumbers był omawiany w 2015 r., jednakże z danych zawartych w dokumentacji oraz z informacji uzyskanych z Państw Członkowskich UE nie wynika, że produkt ten był stosowany w znaczącym stopniu w Unii Europejskiej do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r.
Wniosek: Holothuria fuscogilva, Holothuria whitmaiei i Holothuria scabra jest to nowa żywność, należąca do kategorii wymienionej w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (v) rozporządzenia (UE) 2015/2283 (żywność składająca się, wyekstrahowana lub produkowana ze zwierząt lub ich części, z wyjątkiem zwierząt wyhodowanych tradycyjnymi metodami stosowanymi do produkcji żywności w Unii przed dniem 15 maja 1997 r., jeżeli żywność uzyskana z tych zwierząt posiada historię bezpiecznego stosowania żywności w Unii).
📱 22 398 60 79
📍 Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉️ biuro@food-law.pl