SUBSTANCJE AKTYWNE W SUPLEMENTACH DIETY

SUBSTANCJE AKTYWNE W SUPLEMENTACH DIETY

Nowy wygląd i zmodernizowane funkcjonalności Elektronicznego Systemu Powiadamiania (ESP) GIS od lutego 2020 r. odkrywane są przez podmioty działające na rynku suplementów diety, nieraz wzbudzając wątpliwości.

Jednym z takich zagadnień jest obowiązek wskazania „substancji aktywnych” w ramach procedury rejestracji nowego produktu za pośrednictwem ESP. Problem tkwi w tym, że nie istnieje na ten moment oficjalna lista składników, których wskazanie powiązane jest z wymogiem uwzględnienia takich dodatkowych informacji.

Co istotne, w przypadku nie podania ilości substancji aktywnej w przeliczeniu na jednostkę oraz porcję, system on-line nie umożliwia przejścia do kolejnego kroku zgłoszenia i pośrednio blokuje akceptację szkicu notyfikacji. W konsekwencji podmioty planujące wprowadzić na rynek produkt wymagający notyfikacji mogą stanąć przed sytuacją braku wystarczających informacji, co utrudni lub uniemożliwi im złożenie notyfikacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku podmiotów, które opracowują produkty na podstawie substancji pozyskanych od swoich dostawców. W takiej sytuacji kluczową rolę odgrywać będzie specyfikacja produktu, który powinna zawierać wymagane przez ESP informacje.

Zgodnie z naszymi dotychczasowymi ustaleniami wynikającymi z praktyki, wskazanie informacji o substancji aktywnej konieczne jest w przypadku m.in.: morwy białej, pokrzywy indyjskiej, żeń-szenia, guarany oraz witani ospałej. Należy jednak pamiętać, że może być to lista niewyczerpująca wszystkich przypadków i ustalone jedynie w oparciu o dotychczasowe przypadki notyfikacji. Warto zauważyć, że jak do tej pory uzupełnienie informacji jest obligatoryjne względem składników pochodzenia roślinnego.

Jeżeli napotykasz jakiekolwiek problemy w związku z wprowadzeniem na rynek suplementu diety – zapraszamy do współpracy z Centrum Prawa Żywnościowego. Nasza specjalistyczna wiedza w połączeniu z aktualną praktyką pozwoli wyjaśnić pojawiające się wątpliwości i wesprze Cię w tej skomplikowanej procedurze!