System powiadamiania w składzie suplementów diety, żywności wzbogaconej i żywności dla określonych grup

System powiadamiania w składzie suplementów diety, żywności wzbogaconej i żywności dla określonych grup

Aktualnie system notyfikacji nie dopuszcza korekt powiadomień, co oznacza to, że każda zmiana ilościowo-jakościowa cech produktu wymusza nową notyfikację.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), nowa notyfikacja jest wymagana w przypadku zmiany:

  • substancji czynnych produktu,
  • postaci produktu,
  • nazwy produktu,
  • producenta środka spożywczego,
  • podmiotu wprowadzającego do obrotu środek spożywczy,
  • kwalifikacji przyjętej przez podmiot działający na rynku spożywczym,

innych parametrów produktu, które mogą wpływać na zmianę właściwości fizjologicznych, odżywczych lub przeznaczenia.

W praktyce oznacza to, że nawet usunięcie jednego składnika aktywnego czy zmiana standaryzacji dwóch składników wymaga wprowadzenia nowej notyfikacji produktu.

Warto w takim przypadku poszukiwać ekstraktów o określonej, powszechnie dostępnej standaryzacji na składnik aktywny. To pozwoli uniknąć licznych notyfikacji w przyszłości.

Istnieje jednak potencjalne rozwiązanie, które polega na pominięciu informacji o standaryzacji na etykiecie. W ten sposób, w przypadku zmiany standaryzacji ekstraktu, można argumentować, że teoretycznie w produkcie wciąż znajduje się ten sam składnik aktywny (tj. ten sam ekstrakt, mimo innej standaryzacji).

Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie niesie ze sobą pewne ryzyko, ponieważ standaryzacja ekstraktu wpływa na jego właściwości i w efekcie na działanie całego produktu – de facto dwa ekstrakty o różnej standaryzacji nie są identyczne. Poza tym ze względów marketingowych istotnym elementem znakowania jest możliwość „pochwalenia się” standaryzacją.