Alergeny na etykiecie – zasady znakowania z uwzględnieniem oceny ryzyka

Prawidłowe informowanie o alergenach występujących w środkach spożywczych jest niezwykle istotne dla życia i zdrowia konsumentów. Dlatego też przepisy prawa żywnościowego regulują te kwestie bardzo szczegółowo, a organy kontrolne wydają szereg dodatkowych wytycznych.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Prawidłowe informowanie o alergenach występujących w środkach spożywczych jest niezwykle istotne dla życia i zdrowia konsumentów. Dlatego też przepisy prawa żywnościowego regulują te kwestie bardzo szczegółowo, a organy kontrolne wydają szereg dodatkowych wytycznych. Chociaż prawo unijne przewiduje zamkniętą listę alergenów, a wymagania wydają się być proste, producentom wciąż towarzyszy szereg wątpliwości związanych z prawidłową deklaracją alergenów w etykietowaniu żywności.Coraz częściej podkreśla się również rolę ostrzegawczego informowania o niezamierzonej obecności alergenów (PAL) jako elementu skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z alergenami w zakładzie produkcyjnym. Z kolei hasła odnoszące się do braku określonych alergenów w produkcie regulują odrębne przepisy prawa żywnościowego.

Szkolenie poświęcone jest poprawnemu deklarowaniu alergenów w etykietowaniu środków spożywczych. W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty dotyczące oznaczania alergenów (w oparciu o przepisy, wytyczne UE oraz krajowe), najczęściej popełniane błędy oraz  przykłady z praktyki organów urzędowej kontroli żywności i orzecznictwa sądów.

Zapisz się na szkolenie, a dowiesz się m.in.:

 • W jaki sposób prawidłowo deklarować alergeny obecne w produkcie?
 • Jakie są najczęstsze błędy w deklaracji składników alergennych?
 • Jak powinna brzmieć poprawna informacja o alergenach z zanieczyszczenia krzyżowego?
 • Czy sam fakt, że produkt może być zanieczyszczony krzyżowo alergenem jest wystarczający do umieszczenia na etykiecie ostrzeżenia PAL?
 • Gdzie szukać wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z alergenami w zakładzie produkcyjnym?
 • Czy na każdym produkcie można zamieścić hasło „bezglutenowy”, „bez laktozy”, „bez mleka”

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie poprowadzi specjalista ds. prawa żywnościowego i technologii żywności Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – Iga Henc

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia:

 1. Lista substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji – wymagania i odstępstwa, uzupełnienie listy alergenów, przepisy odrębne
 2. Szczegółowe przepisy dotyczące deklaracji alergenów w etykietowaniu żywności
 3. Odniesienie do nazwy substancji lub produktu powodującego alergie lub reakcje nietolerancji (GLUTEN czy PSZENICA itp.)
 4. Miejsce oznaczania alergenów – różne przypadki (wykaz składników vs. brak deklaracji wykazu składników)
 5. Sposób oznaczania alergenów – na podstawie przykładów, najczęściej popełniane błędy
 6. Przypadki szczególne dotyczące deklaracji alergenów na etykiecie
 7. Dobrowolne powtórzenie informacji o alergenach poza wykazem składników
 8. PAL – informacja o możliwym zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami („Może zawierać …”, „śladowe ilości”), podstawy rzetelnej oceny ryzyka
 9. Informowanie o braku alergenów w produkcie („bez glutenu”, „bez soi”, „bez laktozy”)

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.