Import oraz eksport żywności – postępowania i procedury inspekcji żywnościowych

Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty wymogów i procedur związanych z importem oraz eksportem żywności w zakresie kompetencji inspekcji spożywczych.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie przedstawia praktyczne aspekty wymogów i procedur związanych z importem oraz eksportem żywności w zakresie kompetencji inspekcji spożywczych.

Import oraz eksport produktów spożywczych to nie tylko zagadnienia celne, ale również szczegółowe wymogi, ograniczenia, procedury oraz zezwolenia, w których przedsiębiorca musi się zwrócić do inspekcji żywnościowej – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej czy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Spełnienie ich wymogów jest nieraz dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców – a brak ich spełnienia może skutkować niemożliwością dokończenia procedury importu lub eksportu, co może powodować m.in. dodatkowe koszty, nałożenie przez organ sankcji czy kary umowne za niedostarczenie towaru.

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa poniższe webinarium, które od strony praktycznej przedstawi Państwu wybrane, najważniejsze i najbardziej kłopotliwe, zagadnienia związane z importem i eksportem żywności w zakresie wymogów prawa żywnościowego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Szkolenie prowadzi Patryk Kalinowski.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Podczas webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Graniczna kontrola sanitarna, weterynaryjna oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  • produkty objęte kontrolą
  • wykaz punktów kontroli
  • przebieg kontroli i niezbędne dokumenty
  • decyzja o dopuszczeniu do obrotu
 2. System wczesnego ostrzegania RASFF
  • podstawowe informacje
  • konsekwencje zgłoszenia produktu do RASFF
 3. Szczególne wymogi związane z importem lub eksportem wybranych produktów spożywczych
  • system monitoringu TRACES
  • import produktów ekologicznych
  • import produktów złożonych
  • wymogi posiadania określonych badań
  • inne
 4. Uzyskiwanie świadectw, certyfikatów oraz zaświadczeń na potrzeby importu oraz eksportu
  • uznane (zatwierdzone) dokumenty
  • procedury występowania do inspekcji żywnościowych o wydanie dokumentu
  • dobrowolne certyfikaty i świadectwa

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.