Opakowania – nowe regulacje: recykling, oznaczenia segregacji, preferowane surowce,zakazy sprzedaży oraz inne wymogi

Szkolenie dotyczy omówienia projektowanych polskich i unijnych zmian wymogów dla opakowań takich tak: nowe unijne rozporządzenie w sprawie opakowań, przepisy wdrażające dyrektywę plastikową i Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta, a także system kaucyjny.

Data szkolenia
Na zamówienie
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie dotyczy omówienia projektowanych polskich i unijnych zmian wymogów dla opakowań takich tak: nowe unijne rozporządzenie w sprawie opakowań, przepisy wdrażające dyrektywę plastikową i Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta, a także system kaucyjny.

Powyższe zmiany przepisów (nowe obowiązki, wymogi, ograniczenia, zakazy) będą dogłębnie oddziaływać na warunki prowadzenia działalności polegającej na wprowadzaniu do obrotu produktów w opakowaniach. Ich prawidłowe wdrożenie dla wielu przedsiębiorców stanie się prawdziwym wyzwaniem. Tym bardziej, że te projekty są tworzone równolegle i będą wchodzić w życie w różnym czasie.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące pytania, na które postaramy się odpowiedzieć:

 • Jakie obowiązki ma wprowadzić nowe unijne rozporządzenie w sprawie opakowań?
 • Jakie wymogi z dyrektywy plastikowej już obowiązują?
 • Co to jest opłata konsumencka?
 • Czy stosowanie znaku „Produkt zawiera plastik” będzie konieczne na Twoich produktach?
 • Kiedy zostanie wprowadzony w Polsce system kaucyjny?
 • Czy wiesz co to jest rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)?
 • Jakie będą wymogi dla wskazywania sposobu zagospodarowania zużytego opakowania?
 • Jaka będzie wysokość nowej opłaty opakowaniowej?
 • Czy stosowane przez Ciebie opakowanie musi zawierać materiał z recyklingu?
 • Jakich opakowań nie będziesz mógł już więcej używać?
 • Jaka jest wysokość kar, które będzie mogła nałożyć Inspekcja Ochrony Środowiska?

Szkolenie kierowane jest do menagerów, osób zajmujących się przygotowaniem nowych produktów, zakupami opakowań i marketingiem.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.
Szkolenie prowadzi prawnik Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego – Patryk Kalinowski.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Program szkolenia obejmuje:

 1. Przyczyny zmian regulacji opakowań: Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ), Europejski Zielony Ład.
 2. Stosowanie przepisów prawa unijnego (rozporządzenia UE, dyrektywy) oraz konieczność wdrożenia przepisów polskich (ustawy, rozporządzenia).
 3. Podsumowanie postępu prac legislacyjnych:
  • unijne rozporządzenie w sprawie opakowań (Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste z listopada 2022 r.);
  • wdrożenie dyrektywy plastikowej – SUP (ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r.  o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw);
  • wdrożenie nowelizacji dyrektywy opakowaniowej – ROP (Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw z sierpnia 2021 r);
  • wdrożenie systemu kaucyjnego (Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach ze stycznia 2022 r.)
 4. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP).
 5. Opłata opakowaniowa oraz inne nowe opłaty podatki (w tym podatek od plastiku).
 6. Obowiązek stosowania opakowań przydatnych do recyklingu.
 7. Obowiązek stosowania tworzyw z recyklingu.
 8. Wymóg minimalizacji opakowań.
 9. Zakazy i ograniczenia wprowadzania do obrotu produktów i opakowań z tworzyw sztucznych.
 10. Nowe obowiązkowe oznaczenia na produktach i opakowaniach.
 11. System kaucyjny w Polsce.
 12. Odpowiedzialność i sankcje za brak dostosowania się do nowych przepisów.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.