Wartość odżywcza na froncie opakowania – Nutri-Score i nadchodzące zmiany

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych regulacji dotyczących deklaracji wartości odżywczej, stosowanych w UE dobrowolnych systemów znakowania wartości odżywczej na froncie opakowania (ze szczególnym uwzględnieniem systemu Nutri-Score).

Data szkolenia
28 marca 2023- ONLINE NA ŻYWO
Czas trwania
2 godz.
Koszt szkolenia
450 zł netto

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych regulacji dotyczących deklaracji wartości odżywczej, stosowanych w UE dobrowolnych systemów znakowania wartości odżywczej na froncie opakowania (ze szczególnym uwzględnieniem systemu Nutri-Score). Przedstawione zostaną także planowane zmiany prawa w tym zakresie w zależności od rozważanych przez Komisję Europejską rozwiązań związanych z wdrożeniem zharmonizowanego na poziomie UE obowiązkowego systemu FoPNL.

Szkolenie ma na celu przekazanie informacji o aktualnie obowiązujących wymogach prawa oraz planowanych zmianach w zakresie deklaracji wartości odżywczej.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli branży spożywczej odpowiedzialnych za znakowanie i projekty etykiet, którzy pragną uporządkować dotychczasową wiedzę oraz dowiedzieć się, jakich zmian rozporządzenia nr 1169/2011 w zakresie deklaracji wartości odżywczej mogą spodziewać się w najbliższym czasie. Uczestnicy poznają również stosowane w UE systemy FoPNL, ze szczególnym uwzględnieniem systemu Nutri-Score, a także dowiedzą się o możliwych opcjach rozwiązań FoPNL, które rozważa Komisja Europejska. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione również wnioski płynące z najnowszego raportu dotyczącego znakowania wartości odżywczej na froncie opakowania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.
Szkolenie prowadzi Iga Henc, Specjalista ds. prawa żywnościowego i technologii żywności w Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego A. Szymecka-Wesołowska i D. Szostek sp. k.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 12:00

Podczas webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Wartość odżywcza żywności w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii od pola do stołu oraz Unijnego kodeksu postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności.
  2. Podstawy prawne i idea stosowania dobrowolnych systemów znakowania żywności wartością odżywczą, przykłady takich systemów.
  3. Nutri-Score jako dobrowolny system FoPNL vs. obowiązkowa deklaracja na etykietach.
  4. Produkty objęte i wyłączone ze znakowania Nutri-Score.
  5. Ogólne zasady stosowania systemu Nutri-Score, przypadki szczególne.
  6. 5-punktowa skala wartości żywieniowej produktów.
  7. Stosowanie algorytmu Nutri-Score, praktyczne przykłady wyliczania.
  8. Pomocne narzędzia przy stosowaniu Nutri-Score.
  9. Wybrane kwestie problematyczne.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Nowe regulacje dotyczące opakowań – recykling, oznaczenia segregacji, preferowane surowce, zakazy sprzedaży oraz inne wymogi

Szkolenie dotyczy omówienia projektowanych polskich i unijnych zmian wymogów dla opakowań takich tak: nowe unijne rozporządzenie w sprawie opakowań, przepisy wdrażające dyrektywę plastikową i Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta, a także system kaucyjny.

Data szkolenia
28 lutego 2023- ONLINE NA ŻYWO
Koszt szkolenia
450 zł netto zł + VAT

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.